چیستانک

چیستان معما سرگرمی

 

 

آرشیو مطالب
اسفند 1396
دی 1396

 

پیوند ها
لوازم دیجیتال

 

 امکانات جانبی
RSS 2.0  


 

چیستان جدید


آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟

کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟

آن چیست که هم بچه آن را دارد و هم تفنگ؟

آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی؟

آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟

 

جواب

قارچ

مار

خرگوش

قنداق

حرف گ

دستمال کاغذی

شانه

 
 

چیستانهای جالب

چیستان
1- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

2- آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟

3- این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

4- برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

5- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

6- آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

7- کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟
 
جواب
1- مگس

2- پوست درخت

3- نقطه

4- کاهو

5- فنجان

6- پرگار

7- نامه


منبع: جام نیوز

 
 

Weblog Theme By Blog Skin

اسلایدر